ΤΑΜΕΙΟ

                                                                ΜΠΑΝΚΑ
                                                    
                                         ΜΟΝΑ         
            ΑΡΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ              ΤΡΕΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟ               ΚΕΡΔΟΣ/ΖΗΜΙΑ           
              500 €                    600  €                   +100 
                                                
                                         ΠΑΡΟΛΙ
        ΑΡΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ               ΤΡΕΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟ              ΚΕΡΔΟΣ/ΖΗΜΙΑ
              500  €                   779  €                   +279  €
                                                                          
                                        ΜΠΟΜΠΕΣ
        ΑΡΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ                 ΤΡΕΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟ              ΚΕΡΔΟΣ/ΖΗΜΙΑ
                   500   €                    529   €                  +29  €


                                                          ΕΙΔΙΚΑ
        ΑΡΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ                 ΤΡΕΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟ               ΚΕΡΔΟΣ/ΖΗΜΙΑ
                     500  €                    547   €                  +47 €
 
                                         ΨΑΓΜΕΝΑ
        ΑΡΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ                  ΤΡΕΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟ               ΚΕΡΔΟΣ/ΖΗΜΙΑ
                  500  €                      424 €                    -76 €


                                   ΕΥΡ. ΜΠΑΣΚΕΤ
        ΑΡΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ                ΤΡΕΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟ                ΚΕΡΔΟΣ/ΖΗΜΙΑ
                     500  €                     316  €                  -184  


                                           NBA
        ΑΡΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ                 ΤΡΕΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟ              ΚΕΡΔΟΣ/ΖΗΜΙΑ
                     500  €                      500  €                   0  €


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου